Susitiko su profesinių sąjungų atstovais

infoRugpjūčio 5 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente lankėsi Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos  pirmininkė Loreta Soščekienė,


 Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) pirmininkas Vladimiras Banelis, Respublikinės ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos pirmininkas Vytautas Aleksandravičius,  Šiaulių apskrities ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos pirmininkas Juozas Pocius ir kiti profesinių sąjungų atstovai.  Jie susitiko su departamento direktoriaus pavaduotoju, atliekančiu direktoriaus funkcijas, Vygandu Kurkuliu, Vidaus tyrimų skyriaus viršininku Giedriumi Bagdonu, Operatyvaus valdymo valdybos Parengties organizavimo skyriaus viršininku Donatu Gurevičiumi ir Finansų skyriaus vedėju Giedriumi Kliauga.

Susitikimo metu buvo diskutuojama dėl sistemoje vykstančių permainų, susijusių su Vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo klausimais. Aiškintasi, kokiais etapais ir kaip bus didinamas pareigūnų atlyginimas, kaip bus kompensuojami viršvalandžiai. Akcentuota, kad nuo liepos 1 d. pasikeitė Vidaus tarnybos statuto 37 str. redakcija, o Vidaus reikalų ministerijos interneto  svetainėje vrm.lrv.lt yra paskelbtos Rekomendacijos dėl suminės darbo laiko apskaitos taikymo vidaus reikalų statutinėse įstaigose, kur pateikti atsakymai į daugelį profesinių sąjungų keliamų klausimų.

Pagal www.vpgt.lt
2016-08-05