Policijos pareigūnus vienijančių profesinių sąjungų REZOLIUCIJA

infooLietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija kartu su Lietuvos policijos profesinės sąjungos taryba, Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos taryba,Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos taryba 2016-01-22 d. Lietuvos policijos generaliniam komisarui pateikė rezoliuciją „Dėl Lietuvos policijos pertvarkymų ir ateities“:
 

LIETUVOS POLICIJOS PROFESINĖS SĄJUNGOS TARYBA,

LIETUVOS RESPUBLIKOS IKITEISMINIO TYRIMO ĮSTAIGŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS TARYBA,

VILNIAUS APSKRITIES IKITEISMINIO TYRIMO ĮSTAIGŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS TARYBA  ir

 
LIETUVOS TEISĖSAUGOS PAREIGŪNŲ FEDERACIJA

 

Įvertinę susiklosčiusią situaciją Lietuvos policijoje, priėmėme šią

REZOLIUCIJĄ

DĖL LIETUVOS POLICIJOS PERTVARKYMŲ IR ATEITIES

2016-01-21

Vilnius

Konstatuojame:

Lietuvos policija pastaruoju metu išgyvena sudėtingų permainų laikus. Naujosios policijos vadovybės entuziazmas naikinti iki šiol veikusią sistemą ir eksperimentuoti visuomenės saugumu, pasiekė kritinį tašką, kuriame pareigūnai nebegali tylėti.

Pastebėjome pastaruoju metu išryškėjusių problemų Lietuvos policijoje. Pirmiausia, tai yra chaotiškai organizuojamos ir nenuosekliai vykdomos struktūrinių padalinių reorganizacijos, kurios kelia sumaištį. Antra vertus, bendradarbiavimas tarp administracijos, aukščiausio lygio vadovų ir policijos bendruomenės nyksta, pareigūnų nuomonės nebeklausiama arba į ją praktiškai nebeatsižvelgiama.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad pastaruoju metu policijos sistema išgyvena nesibaigiančias pertvarkas. Pareigūnams nėra paaiškinama pertvarkų esmė, vieną pertvarką lydi kita, kartais dar nepasibaigus vienai pertvarkai ir neįvertinus jos rezultatų (ar pasekmių), pradedama nauja pertvarka. Dar daugiau – nors ir deklaruojami teisingi tikslai, reformos iškreipiamos įgyvendinimo lygmenyje, pokyčių rezultatai faktiškai nekontroliuojami.

Pabrėžtina, jog visas šis procesas organizuojamas pamiršus bendradarbiavimo kultūrą, kuri per ilgą laiką buvo sukurta policijoje. Vykdant neapgalvotas (ne iki galo išaiškintas) reformas pareigūnai praranda pasitikėjimą policijos sistema, yra demotyvuojami. Nesant aiškių kriterijų, kaip veiks pagrindinė teisėsaugos šaka – policija ir, tuo labiau – nesuvokiant ateities policijos vizijos eilinio pareigūno lygmeny, policija rizikuoja tapti nusikalstamų veikų registravimo tarnyba, negebančia tenkinti visuomenės poreikių.

Mes, atstovaudami visų policijos pareigūnų interesus, reikalaujame:

Paskelbti reformų moratoriumą ir nedelsiant sustabdyti visas šiuo metu įgyvendinamas pertvarkas policijos įstaigose.

Numatyti įvykdytų pokyčių stebėsenos terminą. Viešai paskelbti kurį laiką bus stebimos šiuo metu įvykdytų reformų pasekmės/rezultatai, prieš imantis naujų reformų.

Įvertinti veiklos krūvius konkrečiuose padaliniuose. Apsisprendžiant dėl reformų, įvertinti faktinius krūvius konkrečiose įstaigose/padaliniuose ir sumažinti vienam pareigūnui tenkančio krūvio disproporciją tarp atskirų policijos padalinių.

Imtis reformų tik visapusiškai pasirengus jų įgyvendinimui. Reformų galima imtis tik atlikus kaštų ir naudos analizę bei numačius, kokie padaliniai veiks po konkrečios reformos, kokie pareigūnai kokias funkcijas vykdys ir aiškiai, iš anksto perdavus šią informaciją kiekvienam policijos bendruomenės nariui. Rengiant reformas, būtina įvertinti ir visuomenės poreikius bei lūkesčius policijai.

Kontroliuoti ir informuoti pareigūnus, visuomenę apie reformų įgyvendinimą. Sėkmingos pertvarkos neįmanomos be atidžios kontrolės ir įsikišimo, jei nukrypstama nuo pirminio plano. Pertvarkos rezultatai bus sugadinti, jei nebus pakankamos komunikacijos pareigūnų bendruomenei. Blogiausia kas gali nutikti – tai neinformuotų pareigūnų sąmoningai ir nesąmoningai sabotuojami pokyčiai. Reformos koncepcija privalo būti pristatyta pareigūnų atstovams ir vykdoma tik po pareigūnų bendruomenės pritarimo ir įsiklausius į pareigūnų siūlymus.

Apmokyti pareigūnus dirbti pasikeitusiomis tarnybos sąlygomis. Pokyčiams įgyvendinti būtina apmokyti pareigūnus: pasikeitusios (išsiplėtusios) pareigūnų funkcijos gali būti pradedamos vykdyti tik po visų pareigūnų parengimo. Policijos mokykla ir universitetai policijos taktikos pareigūnus rengia keletą metų – naivu tikėtis, kad pasikeitus struktūrai ir tarnybos organizavimui pareigūnai persiorientuos savaime ir sklandžiai.

Atkurti realų socialinį dialogą. Įgyvendinti galiojančios šakos kolektyvinės sutarties nuostatas ir užtikrinti, kad pavaldžios įstaigos laikytųsi Policijos departamento šakine kolektyvine sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.

                      Pakartotinai užtikriname, kad nesame nusistatę prieš pokyčius apskritai ir siekiame, kad policija būtų efektyvi, profesionali ir verta visuomenės pasitikėjimo, tačiau šio tikslo turime siekti kartu, veikdami pamatuotai.

Nepavykus pasiekti persilaužimo dabartinėje neigiamoje praktikoje artimiausiu metu, pasiliekame teisę imtis visų teisėtų priemonių savo ir visuomenės interesams apginti.Lietuvos policijos profesinės sąjungos tarybos vardu

Roma Katinienė

 

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos tarybos vardu

Tomas Vaitkunskas

 

Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos tarybos vardu

Vytautas Lamauskas

 

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė

Loreta Soščekienė
Originalus tekstas:
rezoliucija.1rezol 1LTPF informacija

2016-01-22