Projekto "Socialinio dialogo skatinimas LR policijos sistemoje" baigiamoji konferencija

ateitis.pg2015 m. birželio 26 d. į viešbučio "Europa City Vilnius" konferencijų salę rinkosi pareigūnai iš visų Lietuvos apskričių, kur vyko Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos  parengto ir įgyvendinto projekto „Socialinio dialogo skatinimas Lietuvos Respublikos policijos sistemoje“ baigiamoji konferencija.


Projektas buvo finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2007-2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Socialinio dialogo skatinimas“. Projektui buvo skirta 452 661 tūkst. litų parama.

   Konferenciją atidarė ir pasiektus rezultatus apžvelgė Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė. Ji pažymėjo, kad Projekto tikslas – skatinti socialinį dialogą tarp LR policijos sistemos darbdavių ir darbuotojų: ugdyti darbdavių, profesinių sąjungų, jų susivienijimų socialinės partnerystės srities gebėjimus,  tobulinti kolektyvinius darbo santykius policijos sistemoje.

Iki tol LR policijos sistemos darbuotojai beveik nebuvo dalyvavę socialinės partnerystės srities tobulinimo ar panašiuose mokymuose. Tai rodo, kad socialinis dialogas LR policijos sistemoje turėjo sunkumų, ten nebuvo užtikrinamos darbuotojų teisės, reikėjo tobulinti darbo santykius.

Šis projektas buvo vykdomas bendradarbiaujant su Policijos departamentu prie VRM, apskričių vyriausiais policijos komisariatais, Lietuvos kelių policijos tarnyba, Lietuvos kriminalinės policijos biuru, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centru bei Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos vienijamomis profesinėmis sąjungomis.

Projekto vykdymo metu buvo pasirašyta kolektyvinė policijos šakos sutartis, kuri bus taikoma visoms šakos įstaigoms. Tai užtikrins šakos kolektyvinių santykių sureguliavimą ne tik projekte dalyvaujančioms organizacijoms, bet ir visoms šakoje veikiančioms organizacijoms bei jų darbuotojams, nes šakos kolektyvinės sutarties nuostatos taikomos visai šakai.

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos vienijamos profesinės sąjungos taip pat pasirašė 9 teritorines ( apskričių) kolektyvines sutartis, 3 įmonių kolektyvines sutartis. Apskričių vyriausiuose policijos komisariatuose steigiami saugos ir sveikatos komitetai bei dvišalės komisijos, socialinės partnerystės gebėjimų temomis apmokyta virš 580 darbuotojų ir darbdavių.

 Ypatingai didelis dėmesys buvo skirtas kolektyvinių sutarčių rengimui ir pasirašymui.  Veiklos apimtyje buvo vykdomi mokymai socialinio dialogo skatinimo temomis darbdavių ir darbuotojų organizacijų vadovams bei darbuotojams. Mokymai suteikė žinių ir tinkamą kvalifikaciją atstovauti savo socialinio dialogo pusę kolektyvinėse derybose ir pasirašyti kolektyvines sutartis. Per informacijos suteikimą darbuotojai ir darbdaviai buvo motyvuojami aktyviai dalyvauti socialiniame dialoge ir pasirašyti kolektyvines sutartis. Siekiant perimti užsienio gerąją praktiką socialinio dialogo srityje , buvo organizuotas renginys, kuriame dalyvavo EuroCOP organizacijos atstovai su pranešimu ,,Socialinis dialogas policijos sistemoje. Europos geroji praktika“ .

Buvo parengta metodinė medžiaga kolektyvinių sutarčių pasirašymui. Lygiagrečiai su kolektyvinių derybų vykdymu, atsižvelgiant į derybų rezultatus, buvo rengiama metodinė medžiaga – kolektyvinių sutarčių projektai, kita metodinė medžiaga, reikalinga šių sutarčių pasirašymui. Be šio teisinio ir techninio darbo nebūtų įmanomas fizinis kolektyvinių sutarčių pasirašymas.

Siekiant įsteigti numatytus darbuotojų saugos ir sveikatos komitetus, buvo būtina motyvuoti darbuotojus ir darbdavius tai padaryti. Motyvacija didinama, suteikiant informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos komitetus, šių komitetų funkcijas ir galimybes gerinti darbo sąlygas bei spręsti konfliktines situacijas per darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų veiklą.

Dvišalių komisijų apskrityse steigimas leido įgyvendinti projekto uždavinį ir tiesiogiai prisidėjo prie projekto tikslo – skatinti socialinį dialogą tarp Lietuvos Respublikos policijos sistemos darbdavių ir darbuotojų – pasiekimo.

Buvo vykdomi mokymai ,,Dvišalių komisijų apskrityse/savivaldybėse steigimas – teisinė bazė ir geroji praktika“ bei apskritojo stalo diskusijos.

Mokymuose dalyviams buvo išaiškintas Dvišalių komisijų apskrityse steigimo poreikis bei pagrindiniai teisiniai steigimo aspektai. Mokymo pabaigoje buvo organizuotos apskritojo stalo diskusijos, siekiant išsiaiškinti projekte dalyvaujančių organizacijų poreikius.

Įgyvendinant projektą, bendradarbiavimo susitarimų pagrindu buvo sudaromos dvišalės komisijos, sudarytos iš darbdavių ir darbuotojų atstovų.


Konferencijoje dalyvavo svečiai -  LR vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis, LR socialinės apsaugos ir darbo viceministras Laisvūnas Bartkevičius,

Lietuvos policijos generalinio komisaro vyriausiasis patarėjas Alvydas Šakočius, Lygių galimybių plėtros centro ekspertė Margarita Jankauskaitė ir kt., vyko diskusijos.


Akimirkos iš renginio:

DSCF1345
DSCF1351
DSCF1349DSCF1368
DSCF1359

DSCF1369

DSCF1350

LTPF informacija
2015-06-30