Vidaus tyrimų padalinių darbuotojų mokymai

infooKovo 19-20 d. Lietuvos policijos mokykloje rengiami policijos įstaigų vidaus tyrimų padalinių darbuotojų mokymai. Išsakyti savo pastebėjimus buvo pakviesta ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija.Pranešimą tema „Tarnybinis patikrinimas: riba tarp juoda ir balta arba tarnybinis patikrinimas pareigūno akimis“ pirmąją mokymų dieną skaitė teisininkė S. Žadeikytė.

Pranešimu buvo siekiama atkreipti dėmesį į tarnybinį patikrinimą kaip pareigūnų tarpusavio konfliktų sprendimo įrankį, tarnybinio nusižengimo kvalifikavimą, atsižvelgiant ne tik į teisinę, bet ir į žmogiškąją pusę, tarnybinių nusižengimų prevencijos stiprinimą, alternatyvas tarnybinės atsakomybės taikymui. Akcentuotas tyrėjų nepriklausomumas nuo išankstinio vadovo, turinčio teisę skirti tarnybinę nuobaudą, nusistatymo.

Akcentuota ir pareigūnui įteikiamame pranešime dėl tarnybinio nusižengimo nurodytos turimos informacijos tikslumo, detalumo svarba, pareigūno pateikiamų paaiškinimų paneigimo įrodomoji, pagrindžiamoji pusė, neapsiribojant teiginiu „šie pareigūno teiginiai vertintini kritiškai kaip gynybinė pozicija.“ Aptarti praktiniai pavyzdžiai dėl tarnybinio patikrinimo išvadoje pateikiamų siūlymų turinio bei vis dar tyrėjų siūlomų konkrečių tarnybinių nuobaudų.

Emocingai diskutuota dėl tarnybinių nuobaudų adekvatumo, dėl „pilnaties herojų“ skundų pagrindu atliekamų tarnybinių patikrinimų, esminių policijos sistemos vertybių ir požiūrio į suklydusį pareigūną, taip pat dėl pareigūnų, profesinių sąjungų ir vidaus tyrimų padalinių darbuotojų tarpusavio bendravimo.

Mokymuose dalyvavę tyrėjai taip pat išsakė savo nuomonę dėl profesinių sąjungų piktnaudžiavimo teise neduodant sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą, vidaus tyrimų padalinių darbuotojų veiksmų skundimo vadovams atsižvelgiant tik į pareigūno išsakytą poziciją ir net nepasitikslinus, ar jo nurodytos aplinkybės atitinka tikrovę.

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija dėkoja už suteiktą galimybę išsakyti savo pasiūlymus ir pastabas, už aktyvias diskusijas. Tikimės konstruktyvaus dialogo bei sėkmingo bendradarbiavimo ateityje.

Parengė LTPF teisininkė Simona Žadeikytė

 2015-03-20