Sveikiname Evaldą Norkūną !

norkunasSveikiname Evaldą Norkūną, Utenos rajono policijos drabuotojų profesinės sąjungos ataskaitiniame susirinkime išrinktą pirmininku dar vienai kadencijai. Linkime stiprybės, jėgų ir sveikatos, ginant pareigūnų interesus bei asmeninės sėkmės.

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija
2014-12-20