SUTARTA PRADĖTI RENGTI KOLEKTYVINĘ SUTARTĮ TARP VSAT IR PROFESINIŲ SĄJUNGŲ

parasasVSAT vadovybė ir tarnyboje veikiančių profesinių sąjungų lyderiai sutarė pradėti rengti šakinę kolektyvinę sutartį. Apie derybų dėl tokios sutarties pradžią buvo kalbama antradienį VSAT centrinėje įstaigoje vykusiame susitikime.
Jame dalyvavo pasieniečių vadas generolas Vainius Butinas, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė, Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Valdimir Banel, Lietuvos pasienio pareigūnų profesinės sąjungos vicepirmininkas Rimantas Liepa, VSAT Lazdijų rinktinės profesinės sąjungos pirmininkė Laimutė Lynikaitė, VSAT rinktinių vadai ir centrinės įstaigos padalinių vadovai.

Susitikimą pradėję profsąjungų atstovai papasakojo apie kolektyvinių sutarčių teisinius aspektus. Buvo kalbama apie jų reikšmę, socialinę, partnerystės, apsauginę ir teisėkūros funkcijas, tokiais dokumentais sukuriamas teisės normas ir nuostatas, dėl kurių galėtų susitarti sutarties pusės. Buvo aptarti ir veiksmai, kai parengus kolektyvinės sutarties projektą pradedamas pasirengimas deryboms dėl jos nuostatų.

Tokią informaciją profesinių sąjungų atstovai iliustravo pavyzdžiais iš savo patirties, kai analogiški dokumentai buvo derinami kitose statutinėse įstaigose.
Susitikime buvo konstatuota, kad šakinė kolektyvinė sutartis būtų naudinga tiek VSAT darbuotojams bei tarnautojams (nesvarbu, ar jie yra profsąjungų nariai, ar ne), tiek darbdaviui.

Diskusijose, kuriose dalyvavo ir kelių VSAT rinktinių vadai, buvo kalbama apie tokios sutarties nuostatų praktinio taikymo aspektus.
    
Sutarta gruodžio viduryje pradėti konkrečius darbus rengiant šakinę kolektyvinę sutartį tarp VSAT su profesinių sąjungų.

Be to, šiame susitikime buvo kalbama ir apie galimus pokyčius VSAT personalo valdymo ir apmokėjimo už darbą srityse, finansinę tarnybos padėtį ir jos perspektyvas bei kitas aktualijas.

Kolektyvinė sutartis yra norminio pobūdžio susitarimas tarp darbdavio ir profesinės sąjungos dėl darbo, darbo apmokėjimo, darbo organizavimo, darbuotojų saugos, darbo ir poilsio laiko bei kitų socialinių ir ekonominių sąlygų. Kolektyvinės sutarties šalys yra darbuotojų kolektyvas, kuriam atstovauja organizacijoje veikianti profesinė sąjunga, ir darbdavys (vadovas) arba įgalioti administracijos pareigūnai. Jeigu įstaigoje veikia kelios profesinės sąjungos, kolektyvinę sutartį sudaro jungtinė profesinių sąjungų atstovybė ir darbdavys. Jungtinė profesinių sąjungų atstovybė sudaroma profesinių sąjungų susitarimu.

1118-profsajungos-5-29788-s150x100

1118-profsajungos-1-29784-s150x100

 www.pasienis.lt
  2014-11-18