Startas Vilniuje: pradėtos derybos dėl kolektyvinės sutarties su vyriausiuoju policijos komisariatu

policijos-pavVilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (VPK) praėjusį ketvirtadienį pradėjo derybas dėl kolektyvinės sutarties.
 Priminsime, kad bendrąją šakinę kolektyvinę sutartį Policijos departamentas su jungtine profesinių sąjungų atstovybe ( LTPF atstovauja Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga)  pasirašė dar šių metų liepos mėnesį. Tai buvo pirmoji šakinė kolektyvinė sutartis su statutine organizacija. Po bendrųjų kolektyvinių sutarčių seka antrasis etapas: derybos su atskiromis statutinių organizacijų įstaigomis. Sutartys su atskiromis įstaigomis, lyginant su šakine, labiau individualizuotos, pritaikytos įstaigų specifikai.
Vilniaus apskritis tiek savo užimama teritorija, tiek policijos pareigūnų skaičiumi šalyje pirmauja. Todėl ir derybininkų grupė, kuriai vadovauja Vilniaus apskrities VPK viršininko pavaduotojas Antonis Mikulskis, itin skaitlinga – ją sudaro net dvylika pareigūnų. A. Mikulskis pripažino, kad grupę sudarantys derybininkai rengdamiesi derybų pradžiai nelankė jokių specialių kursų, nors, pavyzdžiui, kauniečius profesinių sąjungų, vykdančių projektą „ Pareigūnų gebėjimų ugdymas socialinio dialogo srityje“, atstovai prieš pradedant derybas specialiai konsultavo.

„Bendravimo su profesinėmis sąjungomis patirtį mes turime. Su jų atstovais dirbame ir gerai sutariame jau ne vienerius metus. Be to, mūsų tikslai tokie patys – tiek profesinės sąjungos, tiek mes rūpinamės tuo, kad visiems darbuotojams būtų sukurtos tinkamos darbo sąlygos. Sakydamas „darbuotojams“ noriu pabrėžti, kad administracijos pareigūnai irgi yra tie patys policijoje dirbantys žmonės, tad jokių priešpriešų negali ir neturi iškilti – visiems svarbūs yra tie patys tikslai“, - sakė A. Mikulskis.

Susirinkusius derybininkus pasveikino Vilniaus apskrities VPK viršininkas Kęstutis Lančinskas. Jis irgi ypač akcentavo, jog visi – tiek darbuotojai, tiek darbdaviai – yra tie patys policininkai ir, pasak jo, „plaukia viename laive“. „Mūsų užduotys gali būti skirtingos, bet tikslai visuomet yra bendri. Visi davėme priesaiką ir turime laikytis tų vertybių, be kurių neįmanoma egzistuoti. Be materialinių vertybių, nors jos irgi svarbios, vis dėlto pirmiausia turėtų dominuoti kolektyviškumo, kolegialumo principas. Ne viskas matuojama pinigais ar kitais materialiniais dalykais. Dabar neretai įprasta, kad pareigūnas sako: „kodėl turiu kažką daryti už kitą žmogų“. Pavyzdžiui, atostogaujantį. Bet juk jis irgi eis atostogų ir kažkas turės padaryti jo darbo dalį. Labai norėtųsi, kad svarstant sutartį joje pirmiausia būtų atsižvelgta į būtent tas vidines vertybes, kurios turėtų būti labiausiai vertinamos“, - pabrėžė K. Lančinskas.

Pradiniame derybų etape buvo aptarti pirmieji du būsimosios sutarties skirsniai. Pirmajame kalbama daugiau apie bendrąsias sutarties nuostatas. Tačiau, pasak A. Mikulskio, tai visiškai nereiškia, kad buvo kalbėta tik apie bendrinius, abstrakčius dalykus.

Abiejų pusių derybininkų vadovai teigia, jog nesklandumų kilti neturėtų ir optimistiškai prognozuoja, kad pačios derybos ilgai užtrukti neturėtų. Tai pranašauja ir jau ne kartą rengti bendri – ir, visų teigimu, - itin pavykę projektai, tiek darbo organizavimo klausimais, tiek paprasčiausiai kartu leidžiant laisvalaikį.

 
LTPF informacija
Pagal VAĮTIPS
2014-11-12