Departamento direktorius susitiko su Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos vadovais

PAGDBirželio 10 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente lankėsi Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė ir  šios federacijos pirmininko pavaduotojas Vytautas Aleksandravičius. Jie susitiko su departamento direktoriumi vidaus tarnybos generolu Remigijumi Baniuliu ir departamento Vidaus tyrimų skyriaus viršininku vidaus tarnybos pulkininku Giedriumi Bagdonu. Susitikimo metu buvo akcentuota valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai nepakankamai skiriamų biudžeto lėšų problema.

Daugiausia dėmesio susitikime buvo skirta mažiausius atlyginimus gaunančių valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų darbo užmokesčio didinimui, pareigūnų aprūpinimui tarnybinėmis uniformomis. Taip pat nagrinėtas vienoje iš valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos įstaigų kilęs konfliktas tarp įstaigos padalinio vadovo ir jo pavaldinių – profesinės sąjungos narių. Dėl šio fakto departamente atliekamas tarnybinis patikrinimas, kuriam galbūt padės duomenys, gauti per profesinės sąjungos vadovus.

Susitikime svarstytas ir psichologo pareigybių reikalingumas valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniuose. Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos vadovai domėjosi Bendrojo pagalbos centro pareigūnų, kurie, panaikinus Bendrojo pagalbos centro Panevėžio skyrių, sutiko dirbti Bendrojo pagalbos centro Vilniaus skyriuje, socialinėmis garantijomis, kitais profesinei sąjungai aktualiais klausimais.

Departamento direktorius R. Baniulis pažymėjo, jog susitikimas vyko produktyviai, daugeliu  klausimų buvo rasti bendri sprendimo būdai.

vpgt.lt
2014-06-10