SUSITIKIMAS VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTE

infooŠiandien, birželio 10 d., Valstybės tarnybos departamente vyko Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos inicijuotas susitikimas su Departamento atstovais.







 Susitikime dalyvavo Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos teisininkė Simona Žadeikytė. Susitikimo metu aptartas Valstybės tarnybos departamento parengtas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projektas. Departamento atstovai trumpai pristatė esminius pasikeitimus, atsakė į susitikime dalyvavusių valstybės tarnautojų klausimus, išklausė jų pastebėjimus.

Valstybės tarnybos departamento atstovų teigimu, šiuo metu Įstatymo projektas tikslinamas atsižvelgiant į gautas pastabas, o po to bus pateiktas Vyriausybei.

Su Įstatymo projektu galite susipažinti čia:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=236041&;p_fix=n&p_gov=n

 

Parengė LTPF teisininkė Simona Žadeikytė
 2014-06-10