LVRSRPS kreipėsi į Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą dėl LR Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo ir papildymo

vrsps straipsniamsLietuvos VRS respublikinė profesinė sąjunga kreipėsi į Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 4, 9, 11, 13, 15, 16, 161,

17, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 311, 41, 43, 44, 46, 51 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 31, 301, 302 straipsniais įstatymo projekto Nr. XIP-2014.

 Įstatymo projekto 8 straipsniu siūloma keisti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 161 straipsnį, reglamentuojantį valstybės tarnautojo teisę dirbti kitą darbą. Remiantis galiojančiu teisiniu reglamentavimu, „valstybės tarnautojui leidžiama dirbti įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant jų nuosavybės formos, teisinės formos, rūšies bei veiklos pobūdžio, ir gauti už šį darbą atlyginimą (toliau – dirbti kitą darbą) <...>“. Įstatymo projektu siūloma nustatyti, jog „valstybės tarnautojui leidžiama sudaryti darbo, autorines ir paslaugų sutartis ir gauti darbo užmokestį ar atlyginimą pagal šias sutartis <...>“.

Pasitaiko atvejų, kai į LVRSRPS kreipiasi valstybės tarnautojai, klausdami, ar jiems yra privaloma gauti leidimą dirbti kitą darbą, kai jie nori užsiimti kita teisės aktuose nustatyta veikla, pavyzdžiui, ūkininko veikla, individualia veikla (tiek įregistruojant individualią veiklą pagal pažymą, tiek įsigyjant verslo liudijimą) ir kt. Atsižvelgiant į tai, LVRSRPS mano, jog tiek galiojantis, tiek siūlomas teisinis reglamentavimas dėl valstybės tarnautojo teisės dirbti kitą darbą (sudaryti darbo, autorines bei paslaugų sutartis) nėra išsamus, dėl ko kyla teisės normų taikymo interpretacijų. Nėra aišku, ar valstybės tarnautojas gali užsiimti kita nei tiesiogiai nustatyta Valstybės tarnybos įstatymo 161 straipsnyje veikla, taip pat, ar užsiimant kita veikla yra būtina kreiptis dėl atitinkamo leidimo. Pavyzdžiui, vertinant Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nuostatas (ypač į 1, 10 straipsnių nuostatas), manytina, jog valstybės tarnautojas turėtų teikti prašymą leisti užsiimti kita veikla, tačiau galiojantis teisinis reglamentavimas tokio įpareigojimo nenustato.

Vadovaujantis aukščiau išdėstyta informacija, LVRSRPS pateikė komitetui prašymą atsižvelgti į pateiktas pastabas dėl valstybės tarnautojų teisės dirbti kitą darbą teisinio reglamentavimo, įvertinti Įstatymo projektu siūlomo teisinio reglamentavimo efektyvumą bei aiškumą ir atitinkamai tobulinti Įstatymo projektą.

 

LVRSRPS informacija
2012-04-05